Välkommen till Rätt Rekrytering & HR

Merja Kenttälä, VD

Vi vill bli din HR-partner. Vårt mål är att utveckla ett långsiktigt partnerskap med våra uppdragsgivare och ge kandidaterna en god möjlighet till personlig utveckling via nytt arbete eller genom våra utvecklingsinsatser.

Vi erbjuder kvalitet, kunskap, kontakter och allt vårt arbete bedrivs strikt konfidentiellt.

Merja Kenttälä, VD & HR-konsult


Executive Search

Vi identifierar, attraherar och rekryterar de bästa tänkbara kandidaterna till ditt företag.Läs mer

Annonsrekrytering

Vi erbjuder rekrytering av chefer och specialister med kvalitet och garanti.Läs mer

Tester

Vi erbjuder ett stort utbud av forskningsbaserade arbetspsykologiska tester.Läs mer

Personbedömning

Vi erbjuder en oberoende och objektiv personbedömning som underlag för dina beslut.Läs mer