Objektiv Personbedömning/Second opinion

Rätt Rekrytering & HR erbjuder utvärdering av redan identifierade kandidater till strategiskt viktiga poster. Genom en second opinion ges en oberoende och objektiv personbedömning som legitimerar det beslut som fattas.

Våra personbedömningar omfattar därför olika metoder för att inhämta information.
Exempel på metoder är pre-screeningtest, begåvningstest, personlighetstest, observationer, simuleringsövningar, intervjuer, referenser och andra intryck och information från olika delar av processen. Varje metod har sina specifika styrkor och svagheter, därför sätter vi ihop olika ”batterier” av t ex tester där testerna kompletterar varandra.

Vi använder oss av en strukturerad och objektiv bedömningsprocess för att vara effektiva och säkra både mot kandidater och uppdragsgivare. I en personbedömning tar vi fram en mängd olika data med hjälp av flera test och andra metoder, sammanställer och värderar dessa i förhållande till den testades historia och kravprofilen.
Detta görs för att förstå den testade, besvara frågeställningar och återföra resultat och slutsatser till uppdragsgivaren.

Eftersom det är omöjligt att själv göra en helt objektiv bedömning av en annan människa, kan välutvecklade personlighetstest vara en god hjälp för att undvika missförstånd och fördomar. Med vår bedömningsstruktur kan vi stötta i bedömning om hur väl en kandidat kan tänkas trivas och passa i en miljö/roll och dels kring prestation och potential en kandidat har att prestera för en roll.