Annonsrekrytering

Att rekrytera är inte enkelt, och att rekrytera fel kan bli mycket kostsamt. Medarbetarna påverkar företagets utveckling och framgång. Därför stöder sig Rätt Rekrytering & HR på forskningsresultat i valet av metoder för att få fram så mycket relevant information som möjligt om kandidaterna.

Dessa metoder och verktyg, tillsammans med vår långa erfarenhet av rekrytering, gör att vi kan identifiera och utvärdera den bästa kandidaten för det aktuella uppdraget.