Framgångsrik rekrytering skapar lönsamhet

När dina medarbetare presterar sitt bästa och når sin fulla potential är det bra för hela organisationen och ger konkurrensfördelar gentemot konkurrenter. Därför behöver du hitta, utveckla och behålla de allra bästa medarbetarna.

Rätt Rekrytering & HR arbetar utifrån en beprövad och effektiv urvalsmetod som snabbt ger resultat med hög kvalitet och garanti. Vi lägger stor vikt vid att beakta affärsmässiga aspekter inom personalfrågor och rekrytering. Tillsammans med uppdragsgivaren för vi dialog om de ekonomiska effekterna av olika tillvägagångssätt. Vi månar om att skapa en samsyn om rekryteringen som en strategisk investering som ser möjligheter och undviker fallgropar.

Rätt rekrytering handlar om att inhämta djupa kunskaper om företagets verksamhet, kultur, nuläge och framtida visioner. Med denna kunskap som grund skapas en befattningsbeskrivning och kravprofil som blir rättesnöret genom hela rekryteringsprocessen.

Våra tjänster:

  • Executive Search
  • Annonsrekrytering
  • Personbedömning och Arbetspsykologisk testning
  • Personlig utveckling, Ledarutveckling, Onboarding
  • Operativ och strategisk HR-konsultation
  • Utbildning i bland annat rekrytering, intervjuteknik och personbedömning

Vi kommer gärna och presenterar våra metoder och verktyg närmare – kontakta oss.