1radsv

 

Sökes: Ekonomichef med HR-funktion, Norrbottensteatern

Sista ansökningsdag: 16 januari 2017

Norrbottensteatern har sin fasta scen i Luleå men verksamhet i hela Norrbotten. Vårt uppdrag är att presentera professionell och högkvalitativ scenkonst. Repertoaren är varierad och till för både barn, unga och vuxna där just barn och unga är en prioriterad målgrupp. Norrbottensteatern har ett flertal egna produktioner per år. Dessutom erbjuder vi olika gästspel, Soppteater och After Works till våra över 40 000 besökare årligen. Vi har en omsättning på cirka 50 miljoner kronor och ett femtiotal anställda. Läs gärna mer på norrbottensteatern.se och www.facebook.com/norrbottensteatern

Vi söker en Ekonomichef med HR-funktion till Norrbottensteatern i Luleå!

Som Ekonomichef ansvarar du för att samordna, leda och utveckla stabens arbete. Rollen innebär ansvar för teaterns ekonomi både på lång och kort sikt. Strategiska verksamhetsfrågor är viktiga delar i ditt arbete liksom ett kvalitets- och förbättringsarbete där du fungerar som en sammanhållande kraft kring verksamhetsplanens genomförande inom både ekonomi- och HR-området. Du har ett direkt budget- och personalansvar och leder arbetet för stabens medarbetare, handläggarna inom administration och ekonomi. Du har också ett särskilt ansvar för HR-frågor, förhandlingar och kommer även att stödja verksamhetens chefer. Inrapporteringar för pensioner och statistik ingår i arbetsuppgifterna liksom ansökningar och redovisningar av både ordinarie bidrag och projektstöd. Fokus ligger på både förvaltning och kvalitetsutveckling. Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar till teaterchefen

Vi söker dig som har civilekonom examen med god erfarenhet av kvalificerat ekonomi-arbete på chefsnivå och gärna från en politikerstyrd organisation och eller scenkonst-branschen. Du har goda ledaregenskaper och erfarenhet av ledarskap med förmåga att formulera konkreta mål och leda verksamheten till hög måluppfyllelse. Du har förmågan att skapa ett öppet arbetsklimat där medarbetarna känner sig delaktiga och engagerade. En god internkontroll och förhandlingsvana samt erfarenhet av rapportskrivning och utredningar utifrån ekonomisk resultatuppföljning och analysarbete för ledning och styrelse har du också förmågan till. Din kvalitetsmedvetna specialistkunskap i kombination med ett gott omdöme och personlig mognad gör dig både tydlig och självgående med ett relationsskapande arbetssätt som bibehåller din lojalitet gentemot organisationens krav. Du trivs med att arbeta i en konstnärlig miljö och har ett genuint intresse för ekonomi och människor.

Vi erbjuder en nyckelroll i Norrbottensteaterns fortsatta utveckling med stort eget ansvar i en konstnärlig miljö med engagerade kollegor i en öppen atmosfär!

För mer information kontakta Mats Pontén, ordf Teaterförbundet avd 11, tel. 070-237 39 31.

Är du intresserad? För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Merja Kenttälä, rekryteringskonsult, Rätt Rekrytering & HR, tel. 076-866 22 77.

Mycket välkommen med din ansökan genom att fylla i formuläret nedan.

Ansök nu

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

Adress (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Stad (obligatorisk)

Bifoga CV (pdf, doc, docx)

Ta bort
Ta bort
Ta bort
Ta bort

Lägg till ytterligare en fil.

Meddelande

Samtycke till behandlingen av mina personuppgifter. För att kunna behandla dina uppgifter behöver du lämna ett samtycke.

 
Integritet & GDPR
I samband med att du registrerar ditt CV hos Rätt Rekrytering & HR blir dina uppgifter registrerade i vår databas. Att finnas med i vår databas innebär att vi kan komma att kontakta dig när vi har ett rekryteringsuppdrag som vi tror kan matcha din profil. Ansöker du till en specifik tjänst vidareförmedlas dina personuppgifter till vår uppdragsgivare.

Vi skyddar alltid våra kandidaters integritet och lämnar aldrig ut uppgifter utan ditt medgivande. Dina uppgifter behandlas konfidentiellt samt i enlighet med GDPR, dataskyddsförordningen. Om du har några frågor gällande detta förfarande är du välkommen att kontakta oss. Du kan när som helst kontakta oss om du inte längre vill finnas med i våra register.